Obchodní podmínky pro výkup na dálku

 
 
 

Všeobecné obchodní podmínky pro výkup 

Předmět obchodování

Předmětem obchodování dle těchto všeobecných obchodních podmínek je vykupování použitých mobilních telefonů, navigací nebo tabletů od fyzických osob.

Zúčastněné strany

Výkupcem je:

MobilShop s.r.o.

Sídlo: Praha - Staré Město, Rybná 716/24, 11 000

IČO:05284619

Zákazníkem může být každá fyzická osoba, která dosáhne 18let věku a která projeví zájem o využití možnosti prodeje.

Uzavření smlouvy mezi výkupcem a zákazníkem

1. Kupní smlouva i veškerá další komunikace výkupce se zákazníkem probíhá elektronickou formou, za tímto účelem je každý zákazník povinen zajistit si funkční e-mailovou adresu tak, aby s ním bylo možno tímto způsobem komunikovat. Pouze z takto uvedené adresy s ním pak bude vedena výkupcem další komunikace. Nebo osobně na prodejně.

2. Zákazník je povinen vyplnit formulář - návrh kupní smlouvy, v tomto znění:

  • jméno a příjmení účastníka
  • datum narození, pro potvrzení dovršení plnoletosti
  • adresu bydliště, na kterou v případě nesouhlasu zákazníka s výší výkupní ceny stanovené výkupcem bude výkupce vracet poskytnuté zboží zpět
  • číslo občanského průkazu
  • číslo účtu, na který v případě uskutečnění obchodu bude výkupce zasílat výkupní cenu poskytnutého zboží
  • specifikace předmětu prodeje: Typ a barva, funkčnost,

3. V případě, bude-li předmět výkupu specifikován pouze váhou, pak výkupce stanoví cenu předmětu výkupu jednou sumou, a tu zákazníkovi zašle k odsouhlasení na jím uvedenou adresu nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo zboží zaslané zákazníkem doručeno.

4. V případě, bude-li předmět výkupu specifikován seznamem zaslaného zboží, dojde ze strany výkupce k ocenění každého předmětu samostatně, a toto ocenění provedené na tomto seznamu bude zasláno zákazníkovi k odsouhlasení na jím uvedenou adresu nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu bylo zboží zaslané zákazníkem doručeno. Formát a způsob jakým lze přidat seznam oblečení je vysvětlen v návodu na stránkách Výkupce a to v bodě Jak na to/Jak na seznam oblečení.

5. K návrhu stanovené výkupní ceny je zákazník povinen podat svůj souhlas či nesouhlas nejpozději do 7 dnů. V případě souhlasu zákazníka s návrhem výkupní ceny zboží zašle výkupce částku, představující odsouhlasenou výkupní cenu použitého zboží, zákazníkovi na jím označený účet nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy souhlas zákazníka obdržel.

6. Zboží, u něhož zákazník nevyjádří souhlas či nesouhlas se stanovenou výkupní cenou nejpozději do 1 měsíce, se bude ve smyslu těchto  všeobecných obchodních podmínek považovat

  • za vykoupené a jeho výkupní cena bude zákazníkovi  zaslána po uplynutí  jednoměsíční lhůty na jím uvedený účet.
  • za nevykoupené a bude odesláno zpět na náklady zákazníka

7. Zákazník prohlašuje, že všem zmíněným bodům obchodních podmínek rozuměl, je oprávněn provádět veškeré zde zmiňované transakce a  zboží, které zasílá Výkupci nepochází z trestné činnosti.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz